SMP871装配式建筑专用硅烷改性密封胶

产品介绍 本产品是一种单组分、可涂饰、抗污...
[详细信息]

SMP-881装配式建筑专用硅烷改性密封胶

产品介绍 SMP-881装配式建筑专用硅烷...
[详细信息]

SMP-801M硅烷改性长效防霉密封胶

产品介绍 SMP-801M硅烷改性长效防霉...
[详细信息]

SMP-892双组份装配式建筑专用硅烷改性密封胶

产品介绍 SMP-892(双组份)装配式建...
[详细信息]